วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม

ร่วมจัดมุมให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ1
ร่วมจัดมุมให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการลงพื้นที่ รพ.สต. เพื่อแก้ปัญหาการสั่งใช้ยาปฎิชีวนะ
อบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ. สต.
ร่วมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผลในโรงพยาบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น